Chất liệu inox 304 (dạng nan)
Màu sắc inox
Kích thước 760 x 280 x 650(mm)